20 tháng 3, 2012

VU VƠ (Kim Vân)

                                                                     Ảnh  Internet

Có người đi nhặt hoàng hôn
Đêm về đan dệt nỗi buồn vu vơ
Có người ra ngẩn vào ngơ
Mải tìm ý một bài thơ chưa thành.