20 tháng 3, 2012

TÌM BẠN (Duy Yên)

                                                                         Ảnh Internet
                              Pha ấm trà ngon mời đãi khách
                                        Không duyên không nợ thế mà vui
                                        Một đời săn đuổi đi tìm bạn
                                        Tri kỷ xem ra được mấy người.