20 tháng 3, 2012

TỰ SỰ (Kim Vân)

                                                                     Ảnh gia đình

I

                                                   Nhìn đời sóng mắt mờ sương khói
                                                   Ngán ngẩm nhân tình bạc tựa vôi
                                                   Tai chẳng muốn nghe lời kiệm nói
                                                    Sống đẹp sao đây trọn kiếp người.


II


                                                  Nỗi buồn day dứt mãi khôn nguôi
                                                  Khoa học tiến nhanh đã giúp đời
                                                  Đôi mắt đã mờ bừng sáng lại
                                                  Nhìn đời đẹp lắm "Thế gian ơi!".


                                                         (Viết sau ngày chữa mắt)