22 tháng 4, 2012

LÀM DÂN (Duy Yên)


                                                                 Ảnh Internet
                                                           LÀM DÂN


                                 Làm dân mà sướng,sướng hơn quan
                                 Tránh được cho mình cái giống tham
                                 Lắm kẻ cúi luồn mua chức tước
                                 Vàng thau lẫn lộn,lũ tà gian.


                                                           4-2012