22 tháng 4, 2012

TRĂNG LÊN(Duy Yên)


                                                                Ảnh Internet

                                            TRĂNG LÊN

                                  Trời cao thăm thẳm gió hây hây
                                  Nhấp nháy sao khuya mọc phủ dầy 
                                  Trăng hiện dần lên soi sáng tỏ
                                  Mơ màng hạ giới giấc nồng say.


                                                               4-2012