16 tháng 4, 2012

Ngô Việt Châu

                                                                               
                                                                       Ảnh Internet

                                              Mến tặng bạn Nguyễn Duy Yên
                                               (nhân dịp sinh nhật lần thứ 80)

                              Đã tám mươi xuân ở cõi trần
                              Vượt ghềnh đè sóng thắng gian truân
                              Vợ hiền,dâu thảo đông con cháu
                              Vui thú Nàng Thơ đã góp phần.

                                  Viết tại quê Duy Yên-Kim Vân
                                 (Thụy Lôi-Tiên Lữ-Hưng Yên)
                                   (30-4-2010(17-3-Canh Dần)