17 tháng 4, 2012

VIẾNG BẠN : NGÔ VIỆT CHÂU


                                                                    Ảnh Internet
                                                 VIẾNG BẠN THÂN : NGÔ VIỆT CHÂU

Người đi về cõi mộng mơ
Để người ở lại mà ngơ ngẩn tình
Ngày nao chung bóng chung hình
Chiến khu Việt Bắc còn xanh mái đầu
Chuyện Lục quân, chuyện bên Tàu
Trường kỳ kháng chiến biết đâu ngày về.

Thế rồi một buổi trưa hè
Gặp nhau còn tưởng giấc mê đêm dài
Đôi đầu đã điểm sương mai
Hàn huyên bao nỗi nhớ hoài xa xăm
Gian nan khúc khuỷu thăng trầm
Cuối đời rồi cũng lần lần vê hưu
Thong dong ngày tháng dập dìu
Luận bàn thơ phú đôi điều phải chăng
Chuyện thời sự chuyện lăng nhăng
Rượu tàn ta lại khểnh nằm bên nhau
Cớ sao bạn lại về mau
Vui nơi tiên cảnh để sầu cho ai!
Thế là bạn đã an bài
Việt Châu ơi !Nhớ tiếc hoài xa xăm.

*Đồng khóa 5 Lục quân Trần Quốc Tuấn
(1949-1952).
 Hà Nội 15-3-2012
 Bạn thân :Nguyễn Duy Yên-Đoàn Kim Vân