17 tháng 4, 2012

Đọc thơ Duy Yên-Kim Vân

                                                                    Ảnh Internet

                                    Đọc thơ : DUY YÊN-KIM VÂN

                              Kính tặng anh, chị Nguyễn Duy Yên-Đoàn Kim Vân


                            Tuổi ngoại bảy mươi tưởng đã già
                            Mà sao như nắng sáng đang qua
                            Chắt lọc Thơ- Đời làm từ thiện
                            Mặc dù đời gặp lắm phong ba


                            Nhiều lúc thấy dòng đời vẩn đục
                            Tưởng như không thể lại trong ra
                            Đọc thơ Đoàn - Nguyễn lòng ấm lại
                            Bỗng muốn mơ về giấc mơ xa.


                            Người Hà Nội thấy lòng day dứt
                            Nghĩ về nếp sống một thời qua
                            Với tranh:"Phố Phái"thơ Đoàn-Nguyễn
                            Bình dị đời thường ấm lòng ta.


                                      Hà Nội 14-4-2011
                                Bác sĩ Ykhoa Tạ Đình Việt
                                      (Một người gốc Hà nội)