31 tháng 5, 2012

Bài thơ lần cuối(Thơ dịch)

Le dernier poème
    (Robert Dernos 1900-1945)


J'ai rêve tellement fort de toi 
J'ai tellement marché,tellement parlé
Tellement aimé ton ombre
Qu'il ne me reste plus rien de toi


Je me reste d'être l'ombre parmi les ombres
D'être cent fois plus ombre que l'ombre
D'être l'ombre qui viendra et reviendra
dans ta vie ensoleillé.


Dịch thơ


Bài thơ lần cuối


Da diết nhớ em dạ bồi hồi
Chân đi miệng nói mãi khôn nguôi
Bóng em vương vấn theo ngày tháng
Còn lại rỗng không giữa cuộc đời


Chiếc bóng anh mang nặng chữ tình
Bóng nhòa trong bóng hỡi em xinh
Quen thân ôm cả trăm lần bóng
Êm thắm đời em đẹp dáng hình


 Người dịch : Nguyễn Duy Yên