08 tháng 5, 2012

CHÚC MỪNG

               Phó chủ tịch HNV Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đoàn Kim Vân