Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Lễ kết nạp hội viên

                    Chủ tịch HNV Hà Nội trao quyết định kết nạp hội viên
                    cho Đoàn Kim Vân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét