08 tháng 5, 2012

CHÚC MỪNG

                    Con gái Nguyễn Thúy Nga tặng hoa chúc mừng mẹ
                    Đoàn Kim Vân