11 tháng 5, 2012

Đêm Thơ-Nhạc


                     Đêm Thơ- Nhạc Trăng và Biển- Nhạc sĩ Trần Hoàn và Nhà thơ
                     Đoàn Kim Vân lên sân khấu tặng hoa ca sĩ.