11 tháng 5, 2012

HỌP BẠN


                     Từ trái sang phải : Diễn viên điện ảnh Văn Vịnh-Nhạc sĩ Trần Đức
                     Nhà thơ Đoàn Kim Vân- Nhà thơ Nguyễn Duy Yên- Tài tử Ngọc Bảo