11 tháng 5, 2012

HỌP BẠN


                  Từ trái sang phải : Nhà thơ Nguyễn Duy Yên-Tài tử Ngọc Bảo-
                   Họa sĩ Phan Kế An-Nhà thơ Đoàn Kim Vân