11 tháng 5, 2012

HỌP BẠN


                     Từ trái sang phải : nhạc sĩ Trần Đức-nhà thơ Nguyễn duy Yên-
                     nhà thơ Đoàn Kim Vân-Tài tử Ngọc Bảo.