11 tháng 5, 2012

HỌP BẠN


                     Từ trái sang phải ; Nhà thơ Đoàn Kim Vân- Tài tử Ngọc Bảo-
                     Họa sĩ Phan Kế An- Nhà thơ Nguyễn Duy Yên