11 tháng 5, 2012

HỌP BẠN

                                           
                   Từ trái sang phải: Nhạc sĩ Trần Đức,diễn viên điện ảnh Văn Vịnh
                    nhà thơ Duy Yên và Tài tử Ngọc Bảo.