11 tháng 5, 2012

ĐÊM THƠ-NHẠC


                            Vợ chồng nhà thơ :Nguyễn Duy Yên- Đoàn Kim Vân
                            trên sân khấu đọc lời chào mừng đêm thơ nhạc Trăng và Biển