11 tháng 5, 2012

ĐÊM THƠ-NHẠC

       
                Đêm Thơ- Nhạc Trăng và Biển -Trên sân khấu nhà thơ Vũ Quần Phương
                đọc thơ chúc mừng hai nhà thơ;Nguyễn Duy YênĐoàn Kim Vân