12 tháng 5, 2012

ĐÊM THƠ-NHẠC


                     Đêm thơ-nhạc Trăng và Biển - Nhà thơ Vũ Quần Phương
                     đọc lời chào mừng- Nhà thơ Đoàn Kim Vân cảm ơn và tặng hoa.