12 tháng 5, 2012

ĐÊM THƠ-NHẠC


                     Nhạc sĩ TRUNG HIẾU (Người cầm đàn) và hai bạn dự đêm thơ-nhạc
                     của Nguyễn Duy YênĐoàn Kim Vân.