17 tháng 5, 2012

Gặp bạn mừng xuân


                       Thiếu tướng Quang Phòng - Nhà thơ Đoàn Kim Vân