17 tháng 5, 2012

Thăm bạn


                     Hai chị em nhà thơ Đoàn Kim Vân-Đoàn Xuân Quỳ,
                     đến thăm giáo sư-bác sĩ Nguyễn Tài Thu (trước ở cùng cơ quan
                     Hội Đông Y VN.)