30 tháng 5, 2012

Lễ công bố Lạc cầm


                          Đoàn Kim Vân chụp ảnh kỷ niệm với tác giả sáng tạo ra
                          ĐÀN BẦU cải tiến gọi là LẠC CẦM Nhạc sĩ Vũ Mão
                          Nhạc sĩ Xuân Khải và nhà thơ Đoàn Kim Vân.