30 tháng 5, 2012

Hội thảo thơ nữ sĩ Ngân Giang


                               Nhà thơ  Đoàn Kim Vân đọc tham luận