30 tháng 5, 2012

Nữ sĩ Ngân Giang


                Chụp ảnh kỷ niệm buổi hội thảo thơ nữ sĩ Ngân Giang.Nhà thơ :
                Đoàn Kim Vân đứng giữa cầm bó hoa