30 tháng 5, 2012

CLB thơ dịch Hà nội


         Câu lạc bộ Thơ dịch Hà nội họp mặt đầu Xuân 2006