09 tháng 5, 2012

HỌP MẶT MỪNG XUÂN

                   Đoàn Kim Vân dự họp mừng xuân tại Đài Truyền hình Hà Nội