09 tháng 5, 2012

HỌP MẶT MỪNG XUÂN

                 Đoàn Kim Vân dự buổi họp mừng xuân ở ĐPTTH Hà nội