09 tháng 5, 2012

HỌP MẶT MỪNG XUÂN

                     Đoàn Kim Vân dự buổi hop mừng xuân ở ĐPTTH Hà nội