09 tháng 5, 2012

MỪNG XUÂN

                      Đoàn Kim Vân trong chương trình XUÂN KHẮP MỌI NHÀ
                      Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.