09 tháng 5, 2012

MỪNG XUÂN NHÂM THÌN

                        Mừng Xuân Nhâm Thìn (2012)-Thiếu tướng Quang Phòng-
                        Nhà thơ Đoàn Kim Vân