09 tháng 5, 2012

HỌP MẶT MỪNG XUÂN

        Đoàn Kim Vân(ngồi đàu bàn bên trái)họp mặt mừng Xuân Nhâm Thìn