09 tháng 5, 2012

GẶP BẠN

                           Đoàn Kim Vân vui mừng găp bạn đầu Xuân Nhâm Thìn (2012)
                          (Đoàn Kim Vân đứng phía bên phải)