06 tháng 5, 2012

LỄ KỶ NIỆM


                              Lễ kỷ niệm 85 năm ngày mất và trao tượng
                                     DANH NHÂN PHAN KẾ BÍNH
                                   Văn miếu Quốc Tử Giám 29-5-2005