06 tháng 5, 2012

LỄ KỶ NIỆM


                                 Lễ kỷ niệm 85 năm ngày mất và trao tượng
                                       DANH NHÂN PHAN KẾ BÍNH
                                   Văn miếu QUỐC TỬ GIÁM 29-5-2005