06 tháng 5, 2012

Cụ Vũ Khiêu.....

                          Cụ Vũ Khiêu và Phó chủ tịch Hội Sử học Việt Nam
                          dự lễ kỷ niêm 85 năm ngày mất và trao tượng danh nhân
                          PHAN KẾ BÍNH (29-5-2005).