12 tháng 5, 2012

Ngày cưới NGA


                                   Vợ chồng Duy Yên-Kim Vân cùng bạn bè
                                   ở đám cưới con gái Nguyễn Thúy Nga.