12 tháng 5, 2012

XUÂN KHẢI


                 Nhạc sĩ Xuân Khải - Nhà thơ Đoàn Kim Vân chụp kỷ niệm
                ở lễ cưới cháu Nguyễn Thúy Nga