12 tháng 5, 2012

Ngày đầu xuân 2007

       
                       Ngày đầu Xuân 2007- Vợ chồng Duy Yên-Kim Vân
                       ảnh chụp tai nhà bạn Huy Khôi-Thúy Hà