12 tháng 5, 2012

Xuân2007


                       Từ trái sang phải:Nguyễn Duy Yên-Đoàn Kim Vân
                        Nguyễn Thúy Hà-Vũ Huy Khôi