12 tháng 5, 2012

Khai mạc phòng tranh


                   Bạn bè của Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân họp mặt
                   ở 27 Hàng Cân-Hà Nội nhân dịp khai trương phong tranh
                  liên doanh công ty Mỹ Hà với công ty Hồ Gươm(2010)