07 tháng 5, 2012

NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ III


                              Vợ chồng nhà thơ Nguyễn Duy Yên Đoàn Kim Vân