07 tháng 5, 2012

MỪNG XUÂN 2001


                    Ảnh chụp tại nhà AHLĐ Giáo sư Vũ Khiêu.
                    Ảnh Giáo sư Vũ Khiêu(bên trái) Nguyễn Duy Yên(Bên phải)