07 tháng 5, 2012

HỌP MĂT TÁC GIẢ THƠ


                   Họp mặt tác giả thơ mừng sinh nhật 90của AHLĐ Giáo sư Vũ Khiêu
                  ảnh từ phải sang trái : Ngô việt Châu-Đoàn Kim Vân-Vũ Khiêu-
                  Nguyễn Duy Yên và một số nhà thơ v.v..