07 tháng 5, 2012

NGÀY THƠ VIỆT NAM LÂN THỨ IV


                  Từ trái sang phải :Nguyễn Duy Yên-Đoàn Kim Vân-Nguyễn Thúy Hà-
                   Vũ huy Khôi-Ngô Việt Châu.