07 tháng 5, 2012

BÀN THỜ TẠI QUÊ HƯƠNG DANH NHÂN PKB


                  Bàn thờ danh nhân PHAN KẾ BÍNH tại quê hương
                  Thuy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội Ảnh : Họa sĩ Phan Kế An
                  và Nguyễn Duy Yên(cháu ngoại cụ PKB)