07 tháng 5, 2012

BÀN THỜ TẠI QUÊ HƯƠNGDANH NHÂN PKB


               Rước tượng danh nhân Phan Kế Bính về nhà thờ quê hương
               ở Thụy Khuê-Tây hồ-Hà Nội- Ảnh:Họa sĩ Phan Kế An và cháu
               dâu Đoàn Kim Vân (vợ ông Nguyễn Duy Yên) trước bàn thờ cụ.