07 tháng 5, 2012

LỄ KỶ NIỆM...

                     Lễ kỷ niêm 85 năm ngày mất và trao tượng
                     Danh nhân Phan Kế Bính (29-5-3005)
                     Bà Đoàn Kim Vân trước bàn thò ở Văn miếu-
                     Quốc tử giám.